83-110 לינארית להנדסה תשעט סמסטר ב

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

83-110 אלגברה לינארית להנדסה

סגל הקורס:

מרצה: ד"ר מיטל

מתרגל: עוזי חרוש


ציוני תרגיל

קישורים

הודעות

תרגילי בית

תרגילי הבית יחולקו לשני סוגי תרגילים: תרגילי XI ותרגילים ידניים:

  • מטלות תרגול ממוחשבות XI: בקישור.
  • תרגילים ידניים יש להגיש דרך מערכת המודל. לצערנו הסמסטר אין בדיקה של התרגילים הללו אך עדיין יש חובה להגישים, ירד ציון תרגיל למי שלא יגיש את התרגילים.

פתרון 3

  • תרגיל 4 ב-XI
  • תרגיל 5 ב-XI

תרגיל 6 פתרון 6

  • תרגיל 7 ב-XI
  • תרגיל 8 ב-XI

תרגיל 9 פתרון 9

  • תרגיל 10 ב-XI
  • תרגיל 11 ב-XI

תרגיל 12 פתרון 12


בוחן

בוחן יתקיים ביום רביעי ה-01.05.2019 ב-9:00, חלק משאלות בבוחן ילקחו בהשארת שיעורי הבית הידניים.