88-241 תשעח סמסטר א

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-241 משוואות דיפרנציאליות חלקיות

חומר עזר

תרגולים של מר מדרכי יעקב משנת תשע"ח שנכתבו ע"י ברק מילשטיין:

תרגול 1 - חזרה על החומר במד"ר + כלל השרשרת.

תרגול 2 - מדח קוואזי לינארית מסדר I: שיטת לגרנז' ושיטת קווים אופיינים.

תרגול 3 - המשך מדח קוואזי לינארית מסדר I ומיון מדח מסדר II.

תרגול 4 - שיטת קווים אופיינים למד"ח קוואזי לינארית מסדר I עם n מימדים, שיטת פסים אופיינים והמשך מיון מדח מסדר II.

תרגול 5 - המשך מיון מדח מסדר II, משוואת גלים ההומוגנית על מיתר אינסופי.

תרגול 6 - המשך משוואת הגלים ההומוגנית + לא הומוגנית על מיתר אינסופי.

תרגול 7 - משוואת הגלים על חצי מיתר + בקטע סופי עם שיטת הפרדת משתנים של פורייה.

תרגול 8 - המשך משוואת גלים בקטע סופי, משוואת גלים לא הומוגנית מסוג I ו - II.

תרגול 9 - המשך משוואת הגלים הלא הומוגנית.

תרגול 10 - משוואת החום - תנאי שפה הומוגניים + לא הומוגניים.

תרגול 11 - משוואת החום בקטע סופי עם תנאי שפה לא הומוגניים + שיטות אינטגרל אנרגיה לבעיית גלים בקטע סופי + בעיית חום ומשוואת חום במוט אינסופי.

תרגול 12 - משוואת לפלס במעגל.

תרגול 13 - משוואת לפלס במעגל ובמלבן.

תרגול 14 - משוואת לפלס במלבן ותורת שטרום ליוביל.

תרגול 15 - משפט הדיברגנץ + משפטי המקסימום (החזק והחלש) ותרגילים נוספים.