הבדלים בין גרסאות בדף "אלגברה לינארית 2 - ארז שיינר"

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(סרטונים ותקצירי הרצאות)
(נורמה ונורמה מושרית)
שורה 52: שורה 52:
  
 
<videoflash>jNCVpE8duhE</videoflash>
 
<videoflash>jNCVpE8duhE</videoflash>
 +
 +
 +
====נורמה מושרית====
 +
יהי <math>V</math> מרחב מכפלה פנימית מעל <math>\mathbb{F}=\mathbb{R}</math> או <math>\mathbb{F}=\mathbb{C}</math>.
 +
 +
הנורמה המושרית מהמכפלה הפנימית היא הפונקציה <math>||\cdot||:V\to\mathbb{R}</math> המוגדרת ע"י הנוסחא:
 +
 +
:<math>||v||=\sqrt{\langle v,v\rangle} </math>
 +
 +
שימו לב: הפונקציה מוגדרת היטב -
 +
 +
מתכונת האי-שליליות של המכפלה הפנימית ידוע כי <math>0\leq \langle v,v\rangle\in\mathbb{R}</math> ולכן מותר להוציא שורש.
 +
 +
 +
 +
=====הנורמה המושרית היא אכן נורמה=====
 +
 +
נוכיח כי הנורמה המושרית היא אכן נורמה.
 +
 +
תכונת האי-שליליות של הנורמה מתקבלת בחינם, כי <math>||v||=\sqrt{\langle v,v\rangle} \geq 0</math> ממש לפי הגדרת פונקצית השורש.
 +
 +
 +
כעת, יהי סקלר <math>c\in\mathbb{C}</math> אזי
 +
 +
:<math>||cv||=\sqrt{\langle cv,cv\rangle}=\sqrt{c\overline{c}\langle v,v\rangle}=\sqrt{|c|^2\langle v,v\rangle}=|c|\cdot \langle v,v\rangle=|c|\cdot ||v||</math>
 +
 +
 +
לבסוף, עלינו להוכיח את אי שיוויון המשולש, אך זה ידרוש קצת הכנה מקדימה.
  
 
===מכפלה פנימית מושרית===
 
===מכפלה פנימית מושרית===

גרסה מ־11:59, 27 ביוני 2022

חומרי עזר


סרטונים ותקצירי הרצאות

הפלייליסט של כל הסרטונים

פרק 1 - מכפלה פנימית ונורמה

מכפלה סקלרית

v\cdot w = |v||u|\cos(\theta)

מכפלה פנימית

יהי V מרחב וקטורי מעל \mathbb{F}=\mathbb{R} או \mathbb{F}=\mathbb{C}

מכפלה פנימית היא מכפלה \langle \cdot, \cdot\rangle:V\times V\to \mathbb{F} המקיימת את ארבע התכונות הבאות:

לכל x,y\in V ולכל c\in\mathbb{F} מתקיים כי:

 • אדטיביות \langle x+y,z\rangle = \langle x,z\rangle + \langle y,z\rangle
 • כפל בסקלר \langle cx,y\rangle = c\langle x,y\rangle
 • הרמיטיות \langle y,x\rangle = \overline{\langle x,y\rangle}
 • אי שליליות \langle x,x\rangle \geq 0 וכן \langle x,x\rangle =0 אם ורק אם x=0\langle av_1 +bv_2 ,cw_1+dw_2\rangle = a\overline{c}\langle v_1,w_1\rangle + a\overline{d}\langle v_1,w_2\rangle+
b\overline{c}\langle v_2,w_1\rangle+b\overline{d}\langle v_2,w_2\rangle


נורמה ונורמה מושרית

יהי V מרחב וקטורי מעל \mathbb{F}=\mathbb{R} או \mathbb{F}=\mathbb{C}

נורמה היא פונקציה ||\cdot||:V\to\mathbb{R} המקיימת את שלושת התכונות הבאות.

לכל x,y\in V ולכל c\in\mathbb{F} מתקיים כי:

 • אי שליליות ||x|\geq 0 וכן ||x||=0 אם ורק אם x=0
 • כפל בסקלר ||cx|| = |c|\cdot ||x||
 • אי שיוויון המשולש ||x+y||\leq ||x||+||y||נורמה מושרית

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל \mathbb{F}=\mathbb{R} או \mathbb{F}=\mathbb{C}.

הנורמה המושרית מהמכפלה הפנימית היא הפונקציה ||\cdot||:V\to\mathbb{R} המוגדרת ע"י הנוסחא:

||v||=\sqrt{\langle v,v\rangle}

שימו לב: הפונקציה מוגדרת היטב -

מתכונת האי-שליליות של המכפלה הפנימית ידוע כי 0\leq \langle v,v\rangle\in\mathbb{R} ולכן מותר להוציא שורש.


הנורמה המושרית היא אכן נורמה

נוכיח כי הנורמה המושרית היא אכן נורמה.

תכונת האי-שליליות של הנורמה מתקבלת בחינם, כי ||v||=\sqrt{\langle v,v\rangle} \geq 0 ממש לפי הגדרת פונקצית השורש.


כעת, יהי סקלר c\in\mathbb{C} אזי

||cv||=\sqrt{\langle cv,cv\rangle}=\sqrt{c\overline{c}\langle v,v\rangle}=\sqrt{|c|^2\langle v,v\rangle}=|c|\cdot \langle v,v\rangle=|c|\cdot ||v||


לבסוף, עלינו להוכיח את אי שיוויון המשולש, אך זה ידרוש קצת הכנה מקדימה.

מכפלה פנימית מושרית

 • האם כל נורמה היא נורמה מושרית?
 • האם ייתכן שנורמה תהיה הנורמה המושרית של שתי מכפלות פנימיות שונות?

לתשובות ולהוכחות קראו את הערך מכפלה פנימית מושרית.

פרק 2 - המרחב הניצב

 • משפט הפירוק הניצב
 • בא"נ והיטלים
 • אי שיוויון בסל
 • משפט פיתגורס
 • גרם שמידט

פרק 3 - לכסון, וקטורים עצמיים וערכים עצמיים

פרק 4 - צורת ז'ורדן

פרק 5 - ההעתקה הצמודה, לכסון אוניטרי

פרק 6 - מיון משוואות ממעלה שנייה