83-110 לינארית להנדסה תשעח סמסטר ב

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

83-110 אלגברה לינארית להנדסה

סגל הקורס:

מרצה: ד"ר מיטל

מתרגל: אחיה


ציוני תרגיל

 • ציון התרגיל מורכב משלושה ציוני ביניים שהם: ממוצע 7 התרגילים הטובים ב-Xi, ממוצע 3 התרגילים הטובים הידניים והבוחן.
 • חישוב הציון הסופי בוצע בעזרת הנוסחא 0.6*Max\left\{Max\left\{Theoretical,Quiz\right\},Xi\right\}+0.4*Min\left\{Max\left\{Theoretical,Quiz\right\},Xi\right\}

קישורים

הודעות

תרגילי בית

מטלות תרגול ממוחשבות XI: בקישור.

 • תרגיל מספר 1 ב XI - להגשה עד 18.1.2018
 • תרגיל מספר 2 ב XI
 • תרגיל מספר 3 ב XI
 • תרגיל מספר 4 ב XI
 • תרגיל מספר 5 ב XI
 • תרגיל מספר 6 ב XI
 • תרגיל מספר 7 - תרגיל תיאורטי מספר 1 נמצא פה תרגיל 7, להגשה עד 16.5.2018, מי שצריך דחיה יכול לקבל דחיה עד ה 23.5
פתרון תרגיל 7
 • תרגיל מספר 8 ב XI
 • תרגיל מספר 9 - תרגיל תיאורטי מספר 2 נמצא פה תרגיל 9, להגשה עד 29.5.2018
פתרון תרגיל 9
 • תרגיל מספר 10 ב XI
 • תרגיל מספר 11 - תרגיל תיאורטי מספר 3 נמצא פה תרגיל 11, להגשה עד 20.6.2018 התחילו לפתור את השאלות שאתם יכולים כדי שלא תגיעו למצב שלא תספיקו להגיש בזמן! אתם יכולים להתשמש בידע מההרצאה בשביל לפתור את כל התרגיל.

בוחן

 • ציוני הבוחן
 • תאריך: 14.5.2018
 • חומר: מתחילת הקורס ועד מ"ו, פרישה, בסיס ומימד (כולל).
 • בבוחן 3 שאלות. השאלה הראשונה בבוחן מכילה 4 סעיפי נכון/לא נכון (ללא נימוק), השאלה השניה והשלישית הן שאלות פתוחות.