88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/מערך תרגול/8

מתוך Math-Wiki
גרסה מ־13:12, 30 ביולי 2020 מאת אחיה בר-און (שיחה | תרומות) (דוגמא 2)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

העתקות לינאריות (הע"ל)

הגדרה: יהיו V,W שני מ"ו מעל אותו שדה \mathbb{F}. פונקציה T:V\to W היא הע"ל אם

 1. \forall v_1,v_2\in V : \; T(v_1+v_2)=T(v_1)+T(v_2)
 2. \forall \alpha\in \mathbb{F}, v\in V : \; T(\alpha v)=\alpha T(v)

(או באופן שקול: אם לכל v_{1},v_{2}\in V,\,\alpha\in\mathbb{F} מתקיים T(\alpha v_{1}+v_{2})=\alpha T(v_{1})+T(v_{2}))


תכונות בסיסיות:

.1 T(\alpha_{1}v_{1}+\alpha_{2}v_{2}+\cdots+\alpha_{n}v_{n})=\alpha_{1}T(v_{1})+\alpha_{2}T(v_{2})+\cdots+\alpha_{n}T(v_{n})


.2 T(0_{V})=0_{W}


דוגמאות

1. יהיו V=\mathbb{F}^{n},\,W=\mathbb{F}^{m} שניהם מעל \mathbb{F}. תהאA\in\mathbb{F}^{m\times n} אזי העתקה L_{A}:V\to W המוגדרת v\mapsto Av היא הע"ל.

הוכחה: לכל v_{1},v_{2}\in V,\,\alpha\in\mathbb{F} מתקיים

L_{A}(\alpha v_{1}+v_{2})=A(\alpha v_{1}+v_{2})=\alpha Av_{1}+Av_{2}=\alpha L_{A}(v_{1})+L_{A}(v_{2})


2.ההעתקה trace:\mathbb{F}^{n\times n}\to \mathbb{F} המגודרת A\mapsto tr(A) היא הע"ל.

הוכחה: לכל \alpha \in \mathbb{F}, A,B\in \mathbb{F}^{n\times n}

tr(\alpha A+B)=\alpha tr(A)+tr(B)


3. ההעתקה D:\mathbb{R}_{n}[x]\to \mathbb{R}_{n-1}[x] המגודרת p(x)\mapsto\frac{d}{dx}p(x)=p'(x) היא הע"ל.

הוכחה:

D[\alpha p_{1}(x)+p_{2}(x)]=[\alpha p_{1}(x)+p_{2}(x)]'=\alpha p_{1}'(x)+p_{2}'(x)=\alpha D[p_{1}(x)]+D[p_{2}(x)]


4. העתקת הזהות I:V\to V המוגדרת v\mapsto v היא הע"ל.

5. העתקת האפס 0:V\to W המוגדרת v\mapsto 0 היא הע"ל.

6. יהי V מ"ו מעל \mathbb{F} מימד n ויהי B בסיס אזי הפונקציה T:V\to \mathbb{F}^n המוגדרת v\mapsto [v]_B היא הע"ל.

דוגמאות נגדיות

1. יהיו V=\mathbb{R}^{2}=W. אזי העתקה f:V\to W המוגדרת \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\mapsto \begin{pmatrix} a^2 \\ b \end{pmatrix}v אינה הע"ל.

כי למשל


f( 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) = 
f( \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} )=
\begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix}

שלא שווה ל


3 f(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} ) = 
3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =
\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}

תרגיל

יהיו T,S:V\to W שתי הע"ל. B=\{v_{1},\dots,v_{n}\} בסיס ל V. נניח T(v_{i})=S(v_{i}) לכל 1\leq i\leq n

הוכח: T=S. כלומר לכל v\in V מתקיים T(v)=S(v)

הוכחה: יהי v\in V אזי v=\sum\limits _{i=1}^{n}\alpha_{i}v_{i} כי B בסיס ובפרט פורשת. ואז

עיבוד הנוסחה נכשל (שגיאת תחביר): T(v)=T(\alpha_{1}v_{1}+\alpha_{2}v_{2}+\cdots+\alpha_{n}v_{n})=\alpha_{1}T(v_{1})+\alpha_{2}T(v_{2})+\cdots+\alpha_{n}T(v_{n}) = \\ = \alpha_{1}S(v_{1})+\alpha_{2}S(v_{2})+\cdots+\alpha_{n}S(v_{n})=S(\alpha_{1}v_{1}+\alpha_{2}v_{2}+\cdots+\alpha_{n}v_{n})=S(v)


משפט ההגדרה

יהיו V,W שני מ"ו מעל \mathbb{F}. יהי B=\{v_{1},\dots,v_{n}\} בסיס ל V ויהיו w_{1},\dots,w_{n}\in W וקטורים כלשהם.

אזי קימת הע"ל יחידה T:V\to W כך ש T(v_{i})=w_{i} לכל i

מסקנה ניתן להגדיר הע"ל יחידה ע"י קביעה לאן ישלח בסיס ל V

דוגמאות

דוגמא 1

V=\mathbb{R}_{2}[x] מצא את ההע"ל T:V\to V המקימת T(1)=x+2,\,T(x)=1,\,T(x^{2})=-2x+1. כתוב את העתקה מפורשות, כלומר לאן T שולחת פולינום כללי a+bx+cx^{2}

פתרון: עיבוד הנוסחה נכשל (שגיאת תחביר): T(a+bx+cx^{2})=aT(1)+bT(x)+cT(x^{2}) = \\ =a(x+2)+b(1)+c(-2x+1)=(2a+b+c)+(a-2c)x


דוגמא 2

יהיו 
v_1=\begin{pmatrix} 1\\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},
v_2= \begin{pmatrix} 1\\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},
v_3= \begin{pmatrix} 1\\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}

\in \mathbb{R}^3

עוד יהיו


w_1= \begin{pmatrix} 1\\ 0 \end{pmatrix},
w_2= \begin{pmatrix} 0\\ 1 \end{pmatrix},
w_3= \begin{pmatrix} 3\\ -2 \end{pmatrix}

\in \mathbb{R}^2

האם קיימת הע"ל T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 המקיימת Tv_i=w_i לכל i?

פתרון:

אם v_1,v_2,v_3 היו בסיס אז לפי משפט ההגדרה היתה ה"ל כנדרש אבל...


 \begin{pmatrix} 
1 & 1 & 1 \\
2 & 1 & 4 \\
3 & 1 & 7 \\
\end{pmatrix}
\to
\begin{pmatrix} 
1 & 1 & 1 \\
0 & -1 & 2 \\
0 & -2 & 4 \\
\end{pmatrix}
\to
\begin{pmatrix} 
1 & 0 & 3 \\
0 & 1 & -2 \\
0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}

מפתרון המערכת רואים שהוקטורים ת"ל ומתקיים v_3= 3v_1-2v_2

לכן גם אם נפעיל את הע"ל על שני האגפים נקבל שיוון, כלומר

w_3=Tv_3= T(3v_1-2v_2)=3Tv_1-2Tv_2= 3w_1-2w_2

ולכן הדרישה כי Tv_3=w_3 מתקבלת "בחינם" ולכן אפשר לוותר עליה.. כעת, ניתן להשלים את v_1,v_2 לבסיס v_1,v_2,v ולהגדיר Tv_i=w_i, Tv=0/ לפי משפט ההגדרה, אכן הגדרנו ה"ל. לפי ההגדרה שהגדנו היא מקיימת את תנאי השאלה.


 1. מה היה קורה אם היינו מחליפים את v_1,v_2,v_3 להיות


u_1=\begin{pmatrix} 1\\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},
u_2= \begin{pmatrix} 2\\ 1 \\ 4 \end{pmatrix},
u_3= \begin{pmatrix} 3\\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}

\in \mathbb{R}^3
? האם קיימת הע"ל T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 המקיימת Tu_i=w_i לכל i?

 1. מה היה קורה אם היינו מחליפים ומגדירים w_3= \begin{pmatrix} 3\\ 3 \end{pmatrix} ?

תשובה: לא היינו יכולים להגדיר הע"ל כנדרש בשאלה כי מתקיים ש v_3= 3v_1-2v_2 ואם מתקיים Tv_1=w_1,Tv_2=w_2 אזי בהכרח Tv_3 צריך להיות מוגדר לפי הקשר w_3=Tv_3= T(3v_1-2v_2)=3Tv_1-2Tv_2= 3w_1-2w_2 שלא מתקיים עבור w_3= \begin{pmatrix} 3\\ 3 \end{pmatrix}

גרעין, תמונה ודרגה

תהא T:V\to W הע"ל.

 1. הגרעין של T מוגדר \ker T=\{v\in V\,|\,T(v)=0\}\leq V
 2. התמונה של T מוגדרת ImT=\{T(v)\,|\,v\in V\}\leq W
 3. הדרגה של T מוגדרת rank(T)=dim(ImT)

דוגמאות

1. יהיו V=\mathbb{F}^{n},\,W=\mathbb{F}^{m}. תהאA\in\mathbb{F}^{m\times n}ונסתכל על העתקה L_{A}:V\to W המוגדרת v\mapsto Av. אזי

 1. kerT=N(A)
 2. ImT=C(A)
 3. rankT=rankA

2. יהי V מ"ו מעל \mathbb{F} מימד n ויהי B בסיס והעל הלינארית T:V\to \mathbb{F}^n המוגדרת v\mapsto [v]_B.

אזי

 1. kerT=\{0\}
 2. ImT=\mathbb{F}^n

תרגיל

תהא T:V\to V הע"ל. הוכח

 1. KerT \subseteq KerT^2
 2. ImT^2 \subseteq ImT

פתרון:

 1. יהא v\in KerT אזי Tv=0 ולכן T^2v=T(Tv))=T0=0. כלומר v\in KerT^2
 2. יהא v\in ImT^2 אזי \exists w: T^2w=v ולכן T(Tw)=T^2w=v. כלומר v\in ImT

משפט

תהא T:V\to W הע"ל.

אזי T חח"ע \Leftrightarrow מתקיים כי kerT=\{0\}

תרגיל:

תהא T:V\to W הע"ל. ויהיו \{v_1,\dots, v_n\} וקטורים ב V אזי

 1. אם \{Tv_1,\dots, Tv_n\} בת"ל אז \{v_1,\dots, v_n\} בת"ל
 2. אם T חח"ע אז גם הכיוון ההפוך נכון. כלומר אם \{v_1,\dots, v_n\} בת"ל אז \{Tv_1,\dots, Tv_n\}
הוכחה
 1. נניח \sum_{i=1}^n\alpha_iv_i = 0. נפעיל T על שני האגפים ונקבל מלינאריות של T כי \sum_{i=1}^n\alpha_iTv_i = 0. כיוון שנתון ש \{Tv_1,\dots, Tv_n\} בת"ל נקבל כי \forall i \alpha_i=0 כנדרש.
 2. נניח כי \sum_{i=1}^n\alpha_iTv_i = 0. מלינאריות נקבל כי T(\sum_{i=1}^n\alpha_iv_i)_ = 0 כיוון ש T חח"ע נקבל כי \sum_{i=1}^n\alpha_iv_i = 0. כיוון ש \sum_{i=1}^n\alpha_iv_i = 0 בת"ל נקבל כי \forall i \alpha_i=0 כנדרש.

תרגיל

V=\mathbb{R}_{2}[x],\,W=\mathbb{R}^{2} האם קימת T:V\to W ה"ל חח"ע?

פתרון: נניח בשלילה כי T חח"ע אזי כיוון ש 1,x,x^2 בתל גם T(1),T(x),T(x^2) בת"ל אבל T(1),T(x),T(x^2) שייכים למרחב וקטורי מימד 2 ולכן הקבוצה הבת"ל המקס' היא מגודל 2.

תרגיל

V=\mathbb{R}^3,\,W=\mathbb{R}^{4} האם קימת T:V\to W ה"ל על?

פתרון: נניח בשלילה כי T על אזי יש מקור ל e_1,e_2,e_3,e_4. נסמן את המקורות בv_i כלומר Tv_i=e_i. כיוון ש e_1,e_2,e_3,e_4 בת"ל גם v_1,v_2,v_3,v_4 בת"ל אבל v_1,v_2,v_3,v_4 שייכים למרחב וקטורי מימד 3 ולכן הקבוצה הבת"ל המקס' היא מגודל 3.

תרגיל

תהא T:V\to W ה"ל. תהא A\subseteq V תת קבוצה. אזי T(span(A))=spanT(A)

הוכחה:

(\subseteq) יהא v=\sum_{i=1}^n\alpha_i v_i צ"ל באיברי A אזי Tv\in T(span(A)) הוא איבר כללי.

כעת Tv=\sum_{i=1}^n\alpha_i Tv_i שזה צ"ל באיברי T(A) ולכן שייך ל spanT(A)

(\supseteq) יהא צ"ל באיברי T(A) אזי הוא מהצורה \sum_{i=1}^n\alpha_i Tv_i כאשר v_i\in A

מלינאריות נקבל כי T(\sum_{i=1}^n\alpha_i v_i)\in T(span(A))

מסקנה: לכל תת מרחב W\leq V מתקיים כי T(W) תת מרחב.

תרגיל

יהיו V=\mathbb{R}^{3},\,W=\mathbb{R}^{2} והמישור U=\{ \left(
\begin{array}{c}
 x\\
y\\
z 
\end{array}
\right): x+y+z=0\}
=
span\{\left(\begin{array}{c}
1\\
0\\
-1
\end{array}\right),\left(\begin{array}{c}
0\\
1\\
-1
\end{array}\right)\}
\leq V

מצא ה"ל T:V\to W כך ש kerT=U וגם ImT=span(\{\left(\begin{array}{c}
1\\
1
\end{array}\right)\})

פתרון

נשלים לבסיס ל V בעזרת 
\{
v_1=
\begin{pmatrix}
1\\
0\\
-1
\end{pmatrix},
v_2=
\begin{pmatrix}
0\\
1\\
-1
\end{pmatrix},
v_3=
\begin{pmatrix}
1\\
0\\
0
\end{pmatrix}
\}

לפי משפט ההגדרה מספיק להגדיר T בעזרת הבסיס.

נגדיר Tv_1=Tv_2 = 0, Tv_3 = \begin{pmatrix}
1\\
1\\
\end{pmatrix}

ואז T(U)=T(span\{v_1,v_2\})= span\{Tv_1,Tv_2\} = span\{0\} = \{0\} ולכן U\subseteq kerT

בכיוון השני, יהיה v=\alpha_1v_1 +\alpha_2v_2+\alpha_3v_3 \in KerT אזי 0=Tv= \alpha_1Tv_1 +\alpha_2Tv_2+\alpha_3Tv_3=\alpha_3 \begin{pmatrix}
1\\
1\\
\end{pmatrix}
ולכן \alpha_3=0 ואז v\in U

בנוסף, באופן דומה,

ImT=T(V)=T(span\{v_1,v_2,v_3\}) = span\{Tv_1,Tv_2,Tv_3\}
= span 
\begin{pmatrix}
1\\
1\\
\end{pmatrix}

כנדרש.

תרגיל

תהא T:V\to V הע"ל, W\leq V ת"מ. נתון כי W\cap KerT=0. הוכח כי \dim W = \dim T(W)

הוכחה:

נסתכל על ה"ל T_W:W\to V אזי מתקיים כי KerT_W = W\cap kerT=0 ולכן T_W חח"ע. אם נבחר בסיס B ל -W, אזי T(B) גם כן בסיס

ואז \dim W =|B|=|T(B)|= \dim T(W)

משפט הדרגה

תהא T:V\to W הע"ל. אזי \dim ImT+\dim KerT=dimV

הערה: שימו לב שזה הכללה עבור מטריצה A\in \mathbb{F}^{m\times n} ומשפט \dim C(A)+\dim N(A)=n (זיכרו שמטריצה היא מקרה פרטי של ה"ל)

תרגיל

נסתכל על ה"ל T:\mathbb{F}^{n\times n} \to \mathbb{F} המוגדרת T(A)=tr(A) מצא בסיס לגרעין העתקה.

פתרון:

T היא על כי לכל a\in \mathbb{F} יש מקור. למשל a\cdot E_{1,1}. לכן \dim ImT= \dim \mathbb{F} =1 ממשפט הדרגה נסיק כי \dim KerT=dimV-\dim ImT=n^2 -1

כעת לפי משפט השלישי חינם מספיק למצוא n^2-1 מטריצות בת"ל ששיכות לגרעין ואז הם יהיו בסיס.

למשל המטריצות \{E_{i.j} \; | \; i\neq j\} \cup \{E_{1,1}-E_{i,i} \; | \; 2\leq i \leq n\}

בקבוצה זאת יש אכן (n^2-n)+(n-1)=n^2-1 מטריצות בת"ל

תרגיל

תהא T:V\to V הע"ל. הוכח שהבאים שקולים:

1. KerT = KerT^2.

2. ImT^2 = ImT.

3. V=KerT\oplus ImT.

פתרון:

ממשפט הדרגה מתקיים (פעם אחת עבור T ופעם אחת עבור T^2 כי

\dim ImT+\dim KerT=dimV=\dim ImT^2+\dim KerT^2

ולכן \dim ImT=\dim ImT^2 אמ"מ \dim KerT=\dim KerT^2

אם \dim ImT=\dim ImT^2 אזי ImT= ImT^2 (ראינו ImT^2 \subseteq ImT, אם תת מרחב מוכל בתת מרחב אחר מאותו מימד אז הוא שווה לו)

אם \dim KerT=\dim KerT^2 אזי ImT= ImT^2 (ראינו KerT \subseteq KerT^2, אם תת מרחב מוכל בתת מרחב אחר מאותו מימד אז הוא שווה לו)

ולכן 1. ו 2. שקולים.

נשאר להוכיח שקילות בין 1. ל 3.

3 \Leftarrow 1

נראה כי הסכום ישר: יהא v\in KerT\cap ImT אזי (\exists w: Tw=v)\land Tv=0 ואז T^2w=Tv=0 ולכן w\in KerT^2=KerT ומכאן ש v=Tw=0 כנדרש.

סכום: לפי משפט המימדים ומשפט הדרגה נקבל כי \dim (KerT+ ImT)= \dim KerT + \dim ImT - \dim (KerT\cap ImT)=\dim KerT + \dim ImT= \dim V.

כיוון ש KerT+ ImT\subseteq V מאותו מימד נקבל שיוויון

3 \Rightarrow 1

מ"ל כי KerT^2 \subseteq KerT. יהא v\in KerT^2 אזי מצד אחד Tv\in KerT ומצד שני (לפי הגדרה) Tv\in ImT

לכן Tv\in KerT\cap ImT=\{0\} ולכן Tv=0 כלומר v\in KerT כנדרש

הפיכות ואיזמורפיזם

ה"ל T:V\to W היא הפיכה אם יש הע"לS:W\to V כך ש: ST=Id_V,TS=Id_W. במקרה זה מסמנים T^{-1}=S

משפט

T הפיכה אמ"מ T חח"ע ועל

(שימו לב שידוע שפונקציה חח"ע ועל היא הפיכה כפונקציה. המשפט אומר שבמקרה זה הפונקציה היא הע"ל)


תכונות

 1. אם T הפיכה אז גם ההופכית ומתקיים(T^{-1})^{-1}=T
 2. יהיו T,S:V\to V שתי הע"ל אזי T,S הפיכות אמ"מ ההרכבה ST הפיכה. במקרה זה מתקיים (ST)^{-1} =T^{-1}S^{-1}
 3. אם ה"ל L_A(v)=Av הפיכה אז ההופכית היא L_{A^{-1}}

איזומורפיזם

הגדרה הע"ל T:V\to W תקרא

 1. מונומורפיזם אם T חח"ע
 2. אפימורפיזם אם T על
 3. איזומורפיזם אם T חח"ע ועל (כלומר הפיכה). במקרה זה נאמר ש V ו W איזומורפים ונסמן V\cong W

הערה: \cong מתנהג כמו יחס שקילות. כלומר

 1. \forall V : V\cong V
 2. V\cong W \Rightarrow W\cong V
 3. V_1\cong V_2 \land V_2 \cong V_3 \Rightarrow V_1\cong V_3

הערה 2 מרחבים איזומורפים בעצם אומר שהם "אותו דבר" במובן מסוים. יש להם אותו מבנה במובן שאם "נטשטש" את זהות האיברים ונסתכל רק על המבנה (למשל שחיבור של שני וקטורים מסוימים שווה וקטור מסוים אחר) אז נראה אותו דבר בשני המרחבים.


דוגמא: T:\mathbb{F}^{m\times n} \to \mathbb{F}^{n\times m} המוגדרת T(A)=A^t היא איזומורפיזם.

משפט

יהיו V,W שני מרחבים וקטורים. אזי

V\cong W \iff \dim V = \dim W

"הוכחה"

(\Rightarrow) נבחר בסיס B עבור V. מהנתון, קיימת T:V\to W הפיכה. לכן |B|=|T(B)| ובנוסף, T(B) בסיס ל W. זה אומר שהמימדים שווים.

(\Leftarrow ) נבחר B=\{v_1,\dots, v_n\}, B'=\{w_1,\dots , w_n\} בסיסים. לפי משפט ההגדרה נגדיר T:V\to W ע"י Tv_i=w_i. במקרה זה T הע"ל הפיכה, כלומר המרחבים איזומורפים.

הערה אפשר למצוא את איזו' בצורה מפורשת ע"י הצגה לפי בסיס

אם נגדיר T_B:V\to \mathbb{F}^n המוגדרת ע"י T(v)=[v]_B כאשר B=\{v_1,\dots ,v_n\} היא איזומורפיזם.

כעת עבור מציאת איזו' בין 2 מרחבים V,W זה פשוט יהיה T_{B'}^{-1}T_B כאשר B בסיס ל V ו- B' בסיס ל W

דוגמא

\mathbb{C}^{2\times 3} \cong \mathbb{C}^6 \cong \mathbb{C}_5 [x] \cong span\{e_1, e_7, e_{12},e_{101}\}