88-311 תשף סמסטר א

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-311 תורת גלואה

קישורים

הודעות

תרגילי בית

צריך להכין את תרגילי הבית, גם אם אין חובת הגשה. זאת הדרך הבטוחה המובילה להבנת חומר הלימוד.

חוברת מערכי תרגול

הערה: חשוב לשים לב כי מערכי התרגול לא חופפים לגמרי למה שנלמד בכיתה, ולעתים עלולים להכיל טעויות! נשמח לשמוע הערות והצעות למערכים.

חוברת מערכי תרגול (לפעמים צריך לרענן את הדף כדי לקבל את הגרסה האחרונה, שבה סדר התרגולים יותר מתאים למה שעשינו בכיתה.)