מיני קורס ללמידה עצמית בלינארית

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ברוכים הבאים למיני קורס בלמידה עצמית מודרכת בלינארית

חומר הקורס מופיע בדף אלגברה לינארית - ארז שיינר, וכאן יופיעו קישורים לחלק מן החומר בהתאם למפגשים.

חומר עזר


מפגש ראשון - מבוא - 20.11.23

מספרים מייצגים כמויות, אך כבר המספרים השליליים מוסיפים לגודל כיוון.

אלגברה עוסקת בגדלים וכיוונים ובפעולות בין האיברים.

הקורס אלגברה לינארית עוסק בוקטורים, בצורות גאומטריות ישרות, ובפונקציות לינאריות.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 1,4,6-8 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 2,3,5 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש שני - שדות - 23.11.23

בשיעור זה נציג מספר שדות שונים (ממשיים, מרוכבים, שדה השאריות), ומבנים אלגבריים שונים (חוג השאריות, חבורת התמורות).

נראה תכונות המשותפות לכל השדות, ונפתור מערכות משוואות לינאריות בנעלם אחד.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 9-11,13-15 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים


חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 12,16 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש שלישי - מערכות משוואות - 27.11.23

בשיעור זה נלמד על מערכות משוואות לינאריות והמשמעות הגיאומטרית שלהם (חיתוך ישרים או מישורים וכדומה).

כמו כן נלמד על מציאת הפתרונות או כמות הפתרונות למערכת באמצעות מטריצה.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 17-20,22,24-25,29,34 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים


חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 21,23,26-28,30-33 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש רביעי - אלגברת מטריצות - 30.11.23

נלמד על כפל מטריצות ועל המטריצה ההופכית.

זכרו - מטריצות הן פונקציות לינאריות!


חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 35,38-41 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 36-37,42 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש חמישי - מרחבים ותתי מרחבים וקטוריים - 4.12.23

מרחב וקטורי הוא מגרש המשחקים, ובתוכו אנו מתעניינים בישרים ומישורים (כלומר תתי מרחב) והקשרים ביניהם.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 43-46,48,52,54,59 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 47,49-51,53,55-58 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש שישי - בסיס ומימד - 7.12.23

מימד הוא אוסף הכיוונים הבלתי תלויים במרחב, מהם ניתן להגיע לכל מקום. אוסף כזה נקרא בסיס.

מערכת הצירים שאנו מכירים היא סוג של בסיס (בערך), אך יש בסיסים רבים אחרים.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 60-62,64,66-67 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים


חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 63,65 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש שביעי - פונקציות לינאריות - 11.12.23

נלמד על פונקציות לינאריות, גרעין ותמונה.

חומר צפייה חובה לקראת המפגש הבא

הרצאות 68-69,71,74 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים


חומר צפייה רשות לקראת המפגש הבא

הרצאות 70,72-73 מתוך פלייליסט של כל הסרטונים

מפגש שמיני - מטריצות מייצגות - 14.12.23

נלמד על מטריצות מייצגות העתקה, וכיצד ניתן לרתום את הכוח החישובי של מטריצות על מנת לפתור בעיות הקשורות להעתקות לינאריות