קומבינטוריקה והסתברות - ארז שיינר

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

קומבינטוריקה

פלייליסט של כל הסרטונים בקומבינטוריקה

נוסחאות הבחירה

מבוא לנוסחאות הבחירה ודוגמא

 • kמה פעמים מתוך nה?בחירה עם סדר ועם חזרה

 • עם סדר עם חזרה: n^k
 • בחירה k פעמים מתוך n אפשרויות עם משמעות לסדר הבחירה ועם חזרות על הבחירה מוגדרת כפונקציה מקבוצת הבחירות אל קבוצת האפשרויות:
 • f:\{1,...,k\}\to \{1,...,n\}בחירה עם סדר ובלי חזרה

 • עם סדר בלי חזרה: \frac{n!}{(n-k)!}בחירה בלי סדר ובלי חזרה

 • בלי סדר בלי חזרה: {n\choose k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}


בחירה בלי סדר ועם חזרה

 • בלי סדר עם חזרה: {n-1+k\choose k}={n-1+k\choose n-1}=\frac{(n-1+k)!}{k!(n-1)!}

הבינום של ניוטון ומקדמים מוליטינומיים

הבינום של ניוטון

 • (x+y)^n=\sum_{k=0}^n {n\choose k}x^ky^{n-k}


 • כמות תתי הקבוצות בגודל זוגי שווה לכמות תתי הקבוצות בגודל אי זוגי כי-
  • 0=((-1)+1)^n=\sum_{k=0}^n {n\choose k}(-1)^kחלוקה למקרים והכלה והדחה

נוסחאות נסיגה

תיאור בעיות באמצעות נוסחאות נסיגה

מעבר מנוסחאת נסיגה לנוסחא מפורשת

פתרון נוסחאת נסיגה הומוגנית

מציאת פתרון פרטי לנוסחאת נסיגה אי הומוגנית

הסתברות