88-212 תשעט סמסטר ב

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-212 מבוא לחוגים ומודולים

מרצה: פרופ' עוזי וישנה.

מתרגלת: תמר בר-און.

שעות קבלה: בתאום מראש במייל tamarnachshoni@gmail.com


קישורים

הודעות

ציוני תרגול

ציוני הבוחן

ציוני הבוחן

בוחן

הבוחן

ופתרונו

הבוחן יתקיים ב29.04, בשעה 18:00, בזמן התרגול, בכיתת התרגול.

חומר לבוחן:

חוגים, הגדרות בסיסיות: חוג עם יחידה, חוג בלי יחידה, תת חוג, חוג קומטטיבי, מרכז, תחום, חוג עם חילוק, תחום שלמות, שדה.

איברים נלפוטנטיים ואידמפוטנטיים.

הומומורפיזמים, אפימורפיזמים, מונומורפיזמים.

אידיאלים (ימניים, שמאליים ודו-צדדיים).

חוגי מנה.

משפטי האיזומורפיזמם.

משפט השאריות הסיני.

אידיאלים מקסימליים וראשוניים.

חוגים מקומיים וחוגים ראשוניים.

חוג השלמים הריבועיים.

איברים הפיכים, יחס החילוק, איברים חברים ואיברים אי-פריקים.

הבוחן יכול לכלול שאלות משיעורי הבית, מהתרגול, מההרצאה (לא הוכחות משפטים, אבל טענות ברמה של תרגיל) וכן תרגילים חדשים.

ציון הבוחן הינו מגן למבחן.

בהצלחה!

תרגילי בית

תרגיל 1

פתרון תרגיל 1

תרגיל 2

פתרון תרגיל 2

תרגיל 3

פתרון תרגיל 3

תרגיל 4

פתרון תרגיל 4

תרגיל 5

פתרון תרגיל 5

תרגיל 6

פתרון תרגיל 6

תרגיל 7

פתרון תרגיל 7

תרגיל 8

פתרון תרגיל 8

תרגיל 9

פתרון תרגיל 9

תרגיל 10

פתרון תרגיל 10

תרגיל 11

פתרון תרגיל 11

תרגיל 12

פתרון תרגיל 12

תרגיל 13

פתרון תרגיל 13

חוברת מערכי תרגול

חוברת מערכי תרגול גרסה 1.15. (לפעמים צריך לרענן את הדף כדי לקבל את הגרסה האחרונה.)

הערה: חשוב לשים לב כי מערכי התרגול לא חופפים לגמרי למה שנלמד בכיתה, ולעתים עלולים להכיל טעויות! נשמח לשמוע על הערות והצעות למערכים.