הרחבת הסמכה למורים למתמטיקה - באר שבע/מחזור ה/סמסטר א תשעח

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


בדידה

מבחנים לדוגמא

תרגילים

חשוב אופן הגשת התרגילים: מהודקים, כל תרגיל בנפרד; לא בקלסר ולא בניילונית. בבקשה אל תכתבו בעט אדום.

תרגיל 1 ופתרון 1. כמו כן: תוספת לתרגיל 1 - כמתים ו פתרון לתוספת

תרגיל 2 ופתרון תרגיל 2

תרגיל 3 ופתרון 3

תרגיל 3ב' עוד אינדוקציה. ענו על הסעיפים האי-זוגיים בשאלות 1,3,4 ועל שאלה 5, נסו גם את שאלה 7. ופתרון תרגיל 3 ב'

תרגיל 4 ופתרון תרגיל 4

תרגיל 5 ופתרון תרגיל 5

תרגיל 6 התעלמו מהכותרת בפנים, ופתרון תרגיל 6

אנליזה

מבחנים לדוגמא

תרגילים

חשוב אופן הגשת התרגילים: מהודקים, כל תרגיל בנפרד; לא בקלסר ולא בניילונית. בבקשה אל תכתבו בעט אדום.

תרגיל 1 - אי שיוויונים ואלגברה ; פתרון

תרגיל 2 ; פתרון תרגיל 2

תרגיל 3 בשאלה 1 מספיק לעשות את סעיפים א',ג'. בשאלה 4 מספיק לעשות שני סעיפים. פתרון תרגיל 3

תרגיל 4 ו תוספת לתרגיל 4. נסו בהתחלה לפתור את השאלות בלי ההדרכות. פתרון תרגיל 4, פתרון התוספת לתרגיל 4

תרגיל 5 - הבסיס של פונקציות: תחום הגדרה, חח"ע ועל בדידה עם פונקציות של אנליזה.

תרגיל 6 - גבולות של פונקציות, רציפות ; פתרון תרגיל 6

תרגיל 7 - גבולות של פונקציות ורציפות ; פתרון תרגיל 7

תרגיל 8 - נגזרות